Privātmāja

Arhitekti A. Zlaugotnis un M. Zlaugotnis, celntniecība pabeigta 2014. g.


 .