Daudzdzīvokļu ēku komplekss

Skanstes iela 48, Rīga

Arhitekts U. Bērziņš, apstiprināts būvprojekts minimālā sastāvā 2022. g.