2 daudzdzīvokļu ēkas - Ābeļziedu terases

Laimdotas iela 38, Rīga

Arhitekti M. Zlaugotnis, U. Bērziņš, A. Zlaugotnis, celtniecības stadijā, 2023. g.