Daudzdzīvokļu ēka

Biešu iela 9, Rīga

Arhitekts U. Bērziņš, apstiprināts būvprojekts minimālā sastāvā, 2022. g.