Daudzdzīvokļu ēka

Franča Trasūna iela 17, Rīga

Arhitekts U. Bērziņš, apstiprināts būvprojekts minimālā sastāvā, 2022. g.