Daudzdzīvokļu ēka

Mailes iela 12, Rīga.

Arhitekts U. Bērziņš. Apstiprināts būvprojekts minimālā sastāvā 2021. g.