Daudzdzīvokļu ēkas

Rīga, Juglas iela 9, 10, 13

Arhitekts U. Bērziņš, A. Zlaugotnis, B. Bāliņa, D. Balode, apstiprināts būvprojekts minimālā sastāvā, 2022. g.