2 daudzdzīvokļu ēkas

Rīga, Dzelzavas iela 74C

Arhitekts U. Bērziņš, saskaņots būvprojekts minimālā sastāvā 2020. g.