Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka - Tetris

Rīga, Anniņmuižas bulvāris 11

Arhitekti A. ZLaugotnis, M. Zilgalvis, I. Bērziņa, projektēšana pabeigta 2008. g.


 .