Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka "Kuldīgas parks"

Rīga, Gregora iela 2a

Arhitekti A. Zlaugotnis, U. Bērziņš, celtniecības stadijā 2021. g.