Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka

Rīga, Kuldīgas iela 45B

Arhitekti A. Zlaugotnis, U. Bērziņš, projektēšana pabeigta 2011. g.

 .