Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku komplekss - Biķerziedi

Rīga, Bajāru iela 14, Tālivalža iela 21, Biķernieku iela 16, Biķernieku iela 16A

Arhitekti A. Zlaugotnis, U. Bērziņš, celtniecība realizēta 4 kārtās 2011. - 2018. g.