Spices biroju ēka

Rīga, Remtes iela b/n

Arhitekti A. Zlaugotnis, M. Zlaugotnis, saskaņots tehniskais projekts 2008. g.