Apartment buildings - Parka kvartāls

Riga, Mazā Stērstu street 4C

Architect U. Bērziņš, under construction, 2023

3D renders by White Mammoth